André an Haack: ‘De deuren gaan langzaam van het slot’

22 mei 2020
Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor studenten fysiotherapie? Half april spraken we Andre an Haack, voorzitter van de SROF. We zijn ruim maand verder, de maatregelen worden langzaam maar zeker versoepeld. Hoe is het nu met de studenten? We vroegen Andre an Haack om een korte update.

Hoe groot is de kans dat het HBO-onderwijs nog voor de zomervakantie weer fysiek op gang komt?

Andre an Haack: ‘Laat ik vooropstellen dat het onderwijs op de hogescholen absoluut niet heeft stilgelegen. Online hebben studenten de afgelopen maanden gewoon les gehad. Op 19 mei is besloten dat hogescholen met ingang van 15 juni weer praktijklessen mogen geven en toetsen mogen afnemen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je nu volgens de regels en binnen de transportmogelijkheden studenten het gebouw binnenlaten dan zitten we op 20 procent van de capaciteit. Studenten mogen op beperkte tijden reizen met het OV. En zeker bij fysiotherapiestudenten is het geven van praktijklessen lastig binnen de mogelijkheden van de anderhalvemeter ruimte en lichamelijk contact.  Sommige hogescholen hebben besloten om het gebouw tot 1 september helemaal gesloten te houden. Bij andere hogescholen komt het fysieke onderwijs mondjesmaat op gang. Daar proberen ze binnen de mogelijkheden om studenten praktijktoetsen en examens te laten doen. Maar de praktijklessen starten over het algemeen pas weer vanaf september.’

Met het opschalen van de fysiotherapie is stagelopen in principe weer mogelijk. Hoe gaat het met de hervatting van de praktijkstages? 
‘We hebben studenten het sein gegeven dat ze de praktijk weer in kunnen, maar stageplaatsen vinden is op dit moment nog best een uitdaging. Maar het gaat de goede kant op. Een maand geleden zagen we nog dat praktijkhouders de deuren voor stagiaires gesloten hielden. Nu gaan die deuren langzaam maar zeker van het slot. De welwillendheid om samen tot een oplossing te komen, neemt toe. Praktijkhouders zien gelukkig ook dat het – binnen de richtlijnen van het KNGF – mogelijk is om weer stagiaires toe te laten.’

Wat kun je zeggen over de studenten die dit jaar eindexamen zouden doen?
‘Dat eindexamenkandidaten vertraging oplopen, staat inmiddels vast. Om hoeveel vertraging het gaat, is nog koffiedik kijken. Gemiddeld een maand of drie, schat ik. We proberen deze vertraging zoveel mogelijk te beperken.’ 

Lees ook: 


In Nederland zijn dertien opleidingen waar je een opleiding kunt volgen tot fysiotherapeut. Deze opleidingen baseren hun eindtermen en curriculum op het beroepsprofiel (BP) van de fysiotherapeut. De meeste opleidingen hebben onderling overleg over uniformiteit en ontwikkelen gezamenlijk producten. Voorbeelden daarvan zijn een voortgangstoets, een Nationaal diplomasupplement en een visitatiemethodiek. Het SROF is het formele overlegorgaan vanuit de Vereniging Hogescholen. Normaal gesproken vindt zeven keer per jaar overleg plaats. Tijdens de coronacrisis vindt binnen de SROF extra overleg en afstemming plaats.
 

Trefwoorden: