Zorgverzekeraars werken aan maatregelen voor ondersteuning zorgaanbieders

26 mrt 2020
Gisteren (25 maart) heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief zorgaanbieders geïnformeerd die een contract hebben met een zorgverzekeraar. De inzet is volgens ZN dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

Onduidelijk

Van 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Deze ondersteuning zal (waar nodig) de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hoe? Dat is nog niet duidelijk. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel.

Zorgverzekeraars zorgen ook dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. ZN geeft aan dat VWS ervan uitgaat dat zorgaanbieders die van deze ondersteuning gebruik maken, afzien van een beroep op de algemene ondersteuningsmaatregelen van de rijksoverheid. Waarop dit is gebaseerd en wat dat betekent in de praktijk betekent? Ook dat is nog niet duidelijk. Veel aanvragen zijn bijvoorbeeld al gedaan. ZN spreekt zich ook uit over de groep ongecontractreerde zorgverleners. Er wordt niet gesproken over maatregelen richting fysiotherapiepraktijken die ook andere diensten aanbieden zoals fitness en voor dat deel tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Morgen lees je de reactie van het KNGF. 

Lees het bericht op zn.nl

Lees de brief van ZN aan zorgaanbieders 
 

Trefwoorden: