Update overleg coronavirus

16 mrt 2020
Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties voor ons allemaal heeft. Vanmiddag was er overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren.

Overleg VWS

Het overleg concentreerde zich voornamelijk op het in stand houden van de acute zorg die door ziekenhuizen en huisartsen wordt geleverd. 

Noodzakelijke fysiotherapie
Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.

Overleg met zorgverzekeraars over zorg op afstand
Fysiotherapeuten dienen bij noodzakelijke zorg maximaal gebruik te (kunnen) maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we verder met de zorgverzekeraars. Voor eventuele fysiotherapeutische behandeling van besmette patiënten worden speciale plekken (Regionaal Overleg Acute Zorg) ingericht.
 

Advies aan VWS gevraagd hoe om te gaan met de 1,5 meter
In de zijlijn kwam het gegeven aan bod dat patiënten lijken weg te blijven vanwege eerder advies van het Ministerie van VWS en het RIVM om 1,5 meter afstand te houden en zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Afgesproken is dat het Ministerie komt met een nadere uitwerking van dit advies, Een uitwerking waarin aangegeven wordt hoe zorgverleners en patiënten met dit advies om kunnen gaan.


Expert Team Corona: een klankbordgroep van vertegenwoordigers uit de achterban
Het KNGF legt de komende dagen de definitie van 'noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, die tevens ontlastend voor huisartsen en ziekenhuizen is' voor aan VWS en Zorgverzekeraars Nederland. We geven daarbij aan onder welke omstandigheden en voorwaarden fysiotherapeuten die noodzakelijke zorg kunnen leveren. We stellen een Expert Team Corona in die bestaat uit 2 vertegenwoordigers vanuit de werkgevers, 2 vanuit de samenwerkingsverbanden, twee namens de Actiegroep, 1 vertegenwoordiger vanuit de Beroepsinhoudelijke Verenigingen en 1 vanuit de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Voorzitter van dit Expert Team Corona is KNGF-bestuurslid Henk Jansen. Het team buigt zich ook over de gevolgschade van het coronavirus en de mogelijkheden van financiële steun door diverse overheden en zorgverzekeraars.     

Faillissementen voorkomen
Het KNGF heeft ook het probleem van dreigende liquiditeit aangekaart. Aan de zorgverzekeraars is aangegeven dat faillissementen om deze reden door hen voorkomen zouden moeten worden. Bij acute faillissementen worden praktijkhouders aangeraden contact op te nemen met hun preferente zorgverzekeraar

Wij realiseren ons dat jullie heldere duidelijke adviezen van ons vragen. De komende dagen spannen wij ons tot het uiterste in om die duidelijkheid te krijgen bij alle betrokkenen. Blijf daarom onze berichtgeving volgen!


Guido van Woerkom

Trefwoorden: