Nieuw tarief DSW

26 mrt 2020
DSW hanteert een nieuw tarief voor de telefonische zitting fysiotherapie (prestatiecode 1920), namelijk € 31,20.

Tarief vervangt de reguliere zitting.

Deze prestatie vormt een integraal onderdeel van de met jou afgesloten meerjarige Zorgovereenkomst Fysiotherapie. Het tarief is het maximumtarief en gebaseerd op vervanging van een reguliere zitting.

Wanneer een telefonisch overleg korter duurt kan volgens DSW het tarief naar rato in delen in rekening brengen. Deze prestatie, ongeacht de duur, telt mee in het aantal behandelingen dat uit de aanvullende verzekering en of basisverzekering van de verzekerde vergoed kan worden.

DSW meldt bovendien dat de randvoorwaarden zoals vermeld in het document paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis van toepassing zijn. Meer informatie: afdeling Overeenkomsten van DSW via telefoonnummer (010) 24 22 602.

Trefwoorden: