Publicatie kostprijs/kostenonderzoek

19 mrt 2020
Vandaag is eindelijk het lang verwachte kostprijs/kostenonderzoek Paramedische Zorg gepubliceerd. Het onderzoek waar met name de fysiotherapie reikhalzend naar heeft uitgekeken.

Gezamenlijke verklaring

Dat het rapport op zich heeft laten wachten is door niets anders veroorzaakt dan de zorgvuldigheid die zo’n onderzoek vereist. Op het allerlaatste moment veroorzaakten de overheidsmaatregelen rond het coronavirus nog een vertraging van bijna een week. We vertrouwen erop dat iedereen daar begrip voor heeft. Immers, hoe enorm belangrijk de resultaten van het onderzoek ook zijn voor de fysiotherapie, het komt de komende weken eerst aan op zorg voor getroffenen en het voorkomen van besmetting.

Gezamenlijke verklaring van partijen, betrokken bij het Kostprijsonderzoek Paramedische Zorg
“Voor ons ligt een goed bruikbaar rapport. Dit rapport schetst mogelijkheden en aandachtspunten die ingezet zullen worden voor het opstellen van een gezamenlijke werkagenda, waarvan de contouren voor 1 juni 2020 bekend zullen zijn. Deze werkagenda zal passen binnen de reeds gemaakte bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022.
Partijen hebben tijdens overleg herbevestigd volledig gecommitteerd te zijn aan de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken over dit rapport: ‘Met betrekking tot het kostprijsonderzoek zullen zorgverzekeraars de uitkomsten ter harte nemen. De beroepsgroepen op hun beurt zullen zich maximaal inspannen voor een doelmatige en efficiënte zorgverlening om zodoende de zorg betaalbaar te houden.

Voor de burgers van Nederland zijn deze afspraken van belang om te komen tot toekomstbestendige paramedische zorg. Op basis van de werkagenda gaan partijen samenhangende afspraken maken over een passende en toekomstbestendige tariefontwikkeling, kwaliteit, innovatie en betaalbaarheid.

De keuzes die partijen daarbij zullen maken zijn in het belang van de patiënt en van de kwaliteit van zorg.”

Trefwoorden: