Intervisie: Houd géén bijeenkomsten | in overleg met Zilveren Kruis

24 mrt 2020
De overheid heeft de coronamaatregelen verder aangescherpt. Eén van deze maatregelen is een verbod op alle bijeenkomsten (ongeacht het aantal personen) tot 1 juni. Dit betekent dat er geen intervisiebijeenkomsten gehouden mogen worden. We doen een dringend beroep op iedereen om daar gehoor aan te geven.

Overleg

Verder zijn we met Zilveren Kruis in gesprek over de intervisie als voorwaarde van het ZK Plusprogramma. We verwachten de praktijken met een plusovereenkomst hier eind van de week nader over te informeren.

Trefwoorden: