Fysiotherapie in verpleeghuizen: ‘Juist bij een kwetsbare doelgroep moet je het zekere voor het onzekere nemen’

27 mrt 2020
Hoe verlopen de dagen in een verpleeghuis sinds de coronacrisis? In hoeverre kunnen fysiotherapeuten hun werk nog doen? Navraag leert dat de situatie voor veel van hen momenteel verre van eenvoudig is. We spraken een fysiotherapeut die in een verpleeghuis werkt.

Doorgeefluik

‘....Overal in Nederland doen fysiotherapeuten hun best om hun steentje bij te dragen bij het terugdringen van het coronavirus. Daarbij verlenen we in beginsel geen face to face-zorg, tenzij er sprake is van onomkeerbare schade bij de patiënt als acute zorg niet geleverd wordt. Dit doen we niet in de eerste plaats voor onszelf. Het gaat nu vooral om de ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Die wonen in een verpleeghuis, dus daar geldt dit principe dubbel zo hard. Natuurlijk lopen we zelf het risico om besmet te worden met het virus, maar onze patiënten zitten per definitie in een risicogroep. Bij ieder contact dat we met ze hebben, lopen wij het gevaar een doorgeefluik van het virus te zijn.’

De juiste voorwaarden
‘Als een behandeling voor een patiënt echt noodzakelijk is, kunnen wij die alleen geven als is voldaan aan de juiste voorwaarden. Dus: een schone behandelruimte, persoonlijke beschermingsmiddelen die we kunnen verschonen na ieder patiëntencontact. Als deze  voorzorgsmaatregelen niet genomen worden, kunnen wij in principe niet behandelen. Juist in een instelling waarin de meest kwetsbare mensen van onze maatschappij samenleven, moeten we het zeker voor het onzekere nemen!’

Trefwoorden: