Antwoord op kamervragen over fysiotherapie

26 mrt 2020
SP-Kamerlid Henk van Gerven stelde drie weken geleden vragen aan de minister voor Medische Zorg (toen nog Bruno Bruins) over ‘fysiotherapeuten die in actie komen tegen de bemoeienis van zorgverzekeraars’. Gisteren (25 maart) kwam de minister (nu Martin van Rijn) met zijn antwoorden.

Weinig nieuws

De antwoorden op de vragen van Van Gerven bevatten weinig nieuws, maar we willen je de grote lijnen niet onthouden. In ieder geval blijft de situatie van de fysiotherapie met dit soort vragen ook in de politiek duidelijk onder de aandacht.

Uitzending RADAR
Van Gerven stelde 10 vragen over fysiotherapie. Hij wilde onder andere weten wat de minister vindt van de uitzending van Radar over de gang van zaken in de fysiotherapie en wat zijn mening is over ongecontracteerd werken. De minister vind dat dat een eigen vrije keuze is, maar hij zegt wel dat het percentage omlaag moet en dat het ‘contracteerklimaat’ tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten moet verbeteren. Partijen moeten daar afspraken over maken.

Basisiverzekering 
Ook vroeg Van Gerven of niet alle fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed zou moeten worden, omdat dat dure tweedelijns behandelingen voorkomt. Daarop antwoordde de minister dat fysiotherapie mogelijk een rol kan spelen bij substitutie en dat hij daarvoor het systeemadvies van het Zorginstituut Nederland afwacht.

Behandelindex
Verder is de minister het niet eens met Van Gerven dat de behandelindex het effect heeft dat de zorgverzekeraars op de stoel van de zorgverlener gaat zitten. Volgens hem hebben zorgverzekeraars het recht dit soort instrumenten in te zetten en zijn er in de Bestuurlijke Afspraken overeengekomen om te werken aan een Resultaatindex als vervanging.
Een kostenonderzoek door de NZa acht Van Rijn niet nodig, omdat onlangs het Kostprijsonderzoek Paramedische Zorg is opgeleverd. Partijen zullen de resultaten van dit onderzoek volgens de minister gebruiken voor verdere afspraken.

Fysiotherapie bij chronische aandoeningen
Bij zijn laatste vraag wil Van Gerven van de minister weten wat de kosten zouden zijn als de eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij chronische aandoeningen, vanuit de basisverzekering zouden worden vergoed. Dat wist de minister niet, maar hij haalde in zijn antwoord wel een poging tot een berekening van Zorgverzekeraars Nederland aan: 100 miljoen. Maar, zo voegde de bewindsman toe: dat is een grove schatting met een groot aantal aannames.

Lees hier alle vragen van Van Gerven en de antwoorden van de minister

 

Trefwoorden: