Update motie praktijkregister

23 jun 2020
Deze week vindt er overleg plaats met het Consilium en met de Beroepsinhoudelijke verenigingen over de uitvoering van de motie die is aangenomen tijdens de ALV van woensdag 17 juni jl. en de vervolgstappen.

Docu

De motie houdt in dat het KNGF-bestuur haar besluiten van vrijdag 12 juni jl. in een Ledenraadpleging aan de leden voorlegt en tot dan de uitvoering van de besluiten aanhoudt.  

Trefwoorden: