Goed nieuws over de GLI

25 jun 2020
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) moet overal in Nederland beschikbaar komen. Dat bepleit de NZa in een brief aan het KNGF, zorgverzekeraars, zorggroepen en huisartsen. De NZa neemt het voortouw door de GLI-regelgeving voor 2021 aan te passen.

Dit verandert er volgend jaar:

Het declaratievoorschrift AGB-code verwijzer is geschrapt, wat een vereenvoudiging van de administratie betekent;
De beschrijving van het artikel over verhoogde maximumtarieven (artikel 5, lid 3) in de beleidsregel is gewijzigd. Dit biedt zorgverzekeraars de mogelijkheid een extra vergoeding te geven (bovenop het tarief dat door de NZa is vastgesteld);
Met een duidelijkere omschrijving is een einde gemaakt aan de verwarring die voorheen soms ontstond over ‘een kwartaal’, ‘de doorlooptijd’ en ‘het start- en eindmoment’ van prestaties.

Lees de brief van de NZa
Lees het SKIPR-bericht over de aanpassingen 
Bekijk de nieuwe NZa-regeling

Trefwoorden: