Merkbaarheidsscan (Ont)regel de zorg 2020: Afname administratie fysiotherapie | lage respons op scan

23 jul 2020
Uit de vrijdag gepubliceerde merkbaarheidsscan (Ont)regel de zorg 2020 blijkt dat er op een aantal punten vooruitgang is geboekt. Van de zes sectoren waar de meting plaatsvond, is de grootste afname in ervaren regeldruk gemeten in de fysiotherapie. De respons op het onderzoek was laag (79 respondenten voor fysiotherapie) doordat er bewust geen reminders zijn gestuurd omdat het onderzoek ten tijde van de coronacrisis liep. Het KNGF heeft in haar richtlijn dossiervoering de begin- en eindmeting vereenvoudigd en de verplichting van de meting verwijderd. We blijven kritisch kijken waar we de administratieve lastendruk van fysiotherapeuten kunnen verlagen.

Merkbaarheidsscan: Cijfers voor administratieve last verbeterd

Fysiotherapeuten lijken gemiddeld iets minder tijd aan administratie te besteden (35% t.o.v. 30%). Het deel van de administratietijd wat geaccepteerd wordt, lijkt gestegen.

Fysiotherapeuten gaven een cijfer voor de ervaren regeldruk. Dit cijfer is gedaald van een 7,5 naar een 6,7 op een schaal van 1 tot 9, waarbij 1 staat voor de laagste ervaren regeldruk en 9 voor de hoogste ervaren regeldruk. Deze cijfers zijn ook gegeven voor negen verbeterpunten. Bij twee van de negen verbeterpunten is de administratieve last gedaald. Bij de overige zeven punten was het verschil niet significant.

Het grootste effect is te zien op het verbeterpunt “Vereenvoudigen van de begin- en eindmeting in het EPD en schrappen van de verplichting de meting altijd te doen.” Zowel het cijfer voor ervaren regeldruk is lager (6,5 i.p.v. 7,5), als de besteedde tijd (47% minder administratietijd). Dit is goed nieuws want KNGF heeft hier hard aan gewerkt, samen met een afvaardiging van leden. De richtlijn dossiervoering werd hier voor aangepast.

Ook het item ‘Uniformeren items verwijzing in paramedische zorg’ deed het goed. De ervaren regeldruk was lager (6,2 i.p.v. 6,9).

Lage respons
Zoals genoemd was de respons op het onderzoek relatief laag (79 respondenten voor fysiotherapie) doordat er bewust geen reminders zijn gestuurd omdat het onderzoek ten tijde van de coronacrisis liep. Door de lage respons zijn de (kleine) verschillen bij zeven van de negen verbeterpunten niet significant verschillend van 2019. De twee onderwerpen die wel significant afwijken zijn hierboven genoemd. De lage respons is jammer want vijf van de zeven onderwerpen leken een daling te laten zien. Twee van de zeven actiepunten lijken een (niet significante) toename in ervaren regeldruk te laten zien. Ondanks dat de verschillen niet significant waren, blijft KNGF hier aan werken.

Administratieve last blijft speerpunt
Het verminderen van de ervaren regeldruk blijft een taai vraagstuk, waarvoor een lange adem nodig is. Deze lichte vermindering is wat ons betreft nog niet voldoende. Ook de komende periode blijft KNGF zich hier volop voor inzetten.

Trefwoorden: