Ledenraadpleging praktijkregister

14 jul 2020
Zoals via een aangenomen motie op de afgelopen ALV werd bepaald zal het KNGF-bestuur binnenkort de leden raadplegen over mogelijke oplossingen voor het oprichten van of samenwerken met een praktijkregister.

Overleg

Op dit moment wordt intensief overlegd met de Beroepsinhoudelijke Verenigingen, het Consilium en de indieners van de motie. Het doel van dat overleg is om een zodanige ledenraadpleging tot stand te brengen, dat leden zo goed geïnformeerd mogelijk een keuze of keuzes kunnen maken. Het KNGF streeft er naar de ledenraadpleging op zo kort mogelijke termijn aan de leden voor te leggen.

We houden jullie op de hoogte. Mochten er intussen vragen zijn, dan kun je contact opnemen met ledenvoorlichting@kngf.nl.
 
 

Trefwoorden: