Ledenraadpleging praktijkregister

30 jul 2020
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van het KNGF is een motie aangenomen, waardoor het KNGF-bestuur alle besluiten met betrekking tot een praktijkregister eerst aan de leden voorlegt in de vorm van een ledenraadpleging.

Aankondiging

De ledenraadpleging is van 17 augustus tot en met 3 september. Op 17 augustus krijg je hiervoor een link naar de raadpleging in je mailbox. Tijdens de ledenraadpleging vragen we alle stemgerechtigde leden hun mening te geven over een aantal oplossingsrichtingen ten aanzien van een praktijkregister. Vanaf 11 augustus vind je belangrijke informatie over de ledenraadpleging op onze website.

In gesprek met het KNGF-bestuur
Daarnaast kun je over de raadpleging met het KNGF-bestuur in een webinar op 18 en op 20 augustus in gesprek. Het bestuur geeft dan een korte toelichting op haar standpunt en op de oplossingsrichtingen. Vervolgens is er tijd om vragen te stellen. Aanstaande  dinsdag kun je je via een link in onze Fysio E-nieuws voor één van de webinars aanmelden.

Bekijk de motie.
Lees bericht van 14 juli over ledenraadpleging.

Trefwoorden: