Discrepantie tussen KNGF-richtlijn COPD en vergoedingsaanspraak

28 jul 2020
In de herziene KNGF-richtlijn COPD wordt aanbevolen om de zorgvorm en -zwaarte te bepalen aan de hand van patiƫntenprofielen. Deze indeling zorgt ervoor dat de juiste zorg bij de juiste patiƫnt terecht komt, maar komt echter niet overeen met de verzekeringsaanspraken.

Discrepantie

Deze discrepantie kan leiden tot een toename in de administratieve last, wat we erg vervelend vinden. Daarom wordt in samenspraak met Zorginstituut Nederland en andere partijen gezocht naar een oplossing hierin. Ook benaderen we EPD leveranciers met het verzoek om de software in te richten zodat de administratieve last zoveel mogelijk beperkt blijft.

Meer informatie over de discrepantie.

Trefwoorden: