23,3 miljoen subsidie voor praktijken die Wmo zorg leveren

28 jul 2020
Praktijken die Wmo-zorg leveren komen mogelijk in aanmerking voor de SET COVID19 2.0 regeling. Fysiotherapiepraktijken die geen Wmo-zorg leveren, kunnen helaas geen aanvraag indienen. De regeling loopt tot en met 30 november 2020 of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt.

Digitale zorg op afstand

De regeling verstrekt subsidie aan praktijken die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand aan thuiswonende:

 • kwetsbare ouderen;
 • mensen met een chronische ziekte/beperking, of;
 • mensen met een psychische aandoening.

Aanbieders kunnen maximaal 5 aanvragen doen van minimaal 25.000,- euro en maximaal 50.000,- voor verschillende eHealth projecten. Als er al subsidie is ontvangen met de eerste SET COVID subsidieregeling, betekent dit dat er maximaal 4 aanvragen gedaan kunnen worden. 

Voorwaarden

1. Je bent aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (2015) (of wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg) en hebt minimaal 50 actieve cliënten. Je moet in de aanvraag vermelden en aantonen dat je Wmo-zorg levert (bijvoorbeeld met een overeenkomst met een gemeente), of je moet vermeld staan op een website van een gemeente dat je praktijk Wmo-zorg levert.

2. Je vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.

3. De activiteiten zijn gericht op een duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen en dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten.

4. De e-health toepassingen, waarvoor je subsidie aanvraagt, zijn al in gebruik bij minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland.

5. Voor de SET COVID-19 2.0 gelden de volgende e-health-categorieën:

 • beeldschermzorg voor e-consults;
 • (tele)alarmering om vallen en/of dwalen te voorkomen;
 • telemonitoring en telebegeleiding voor monitoring/begeleiding van cliënten met een chronische aandoening of revalidatie;
 • sloten/sleutelkluisjes als toegangsoplossing voor verlening van zorg/ondersteuning;
 • zorgrobot voor hulp aan cliënten met fysieke beperkingen of ondersteuning bij dagstructuur;
 • medicatietoediening en/of medicatiecontrole;
 • communicatieplatform voor inzicht in zorg/ondersteuning door en communicatie met verschillende zorgverleners;
 • zelfmanagement voor applicaties voor thuismetingen en zelfmanagement, zoals bij diabetes en reuma;
 • overige e-health toepassingen.

Je kunt per categorie slechts eenmaal subsidie aanvragen. Maximaal 5 aanvragen worden gehonoreerd. Heb je al een SET COVID-19 aanvraag gehonoreerd gekregen? Dan honoreert de RVO maximaal 4 aanvragen voor de SET COVID-19 2.0.

6. Je kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten waarvan de kosten al gedekt zijn door subsidie van andere regelingen, zoals de SET en/of de SET COVID-19.

7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen;
 • loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding;
 • kosten van externe inhuur van personeel van kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding.

8. Het percentage subsidie voor de aanschafkosten of de lease- en licentiekosten van e-health toepassingen bedraagt maximaal 40% van het totale subsidiebedrag.

9. Je beschrijft in een beknopt activiteitenplan via welke stappen de zorg op afstand wordt gerealiseerd en hoe deze vervolgens onderdeel blijft van het reguliere zorgproces. Het model voor dit activiteitenplan vindt je vanaf 27 juli 2020 op mijn.rvo.nl. Aanvragen kan uitsluitend digitaal via het e-loket op mijn.rvo.nl.

10. De looptijd van een project waarvoor je de aanvraag doet is maximaal 9 maanden.

11. Je deelt het aanvraagformulier met de (preferente) zorginkoper en informeert deze zorginkoper over de gehonoreerde aanvraag.

De voorwaarden kun je ook hier teruglezen.

Budget
Het beschikbare budget voor SET COVID-19 2.0 is € 77 miljoen. Hiervan is € 53,7 miljoen bestemd voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.

Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000, waarvan je maximaal 40% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Ook kun je het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren, die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

Aanvraag
Je hebt voor het aanvragen een eHerkenningsmiddel (EH) nodig met betrouwbaarheidsniveau EH1. Vraag dit aan op de website van eHerkenning. Houd er rekening mee, dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.

De aanvragen worden door de RVO behandeld op volgorde van binnenkomst. Projecten mogen maximaal 9 maanden duren.

Extra ondersteuning bij beeldschermzorg
Vraag je subsidie aan voor de implementatie en borging van beeldschermzorg? Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley een 'Fasttrack Beeldschermzorg'. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door aanbieders van ondersteuning en zorg. Hier vindt je kennis en praktische instrumenten/tips voor organisatie, inrichting, gebruik en training. Ook op het gebied van andere e-health toepassingen. Uitgangspunt van de fasttrack is, dat je je kennis en ervaring actief deelt met andere aanvragers.

Complete regeling
Alles nog eens in detail nalezen? De complete SET COVID 19 2.0 regeling lees je hier

Trefwoorden: