Regeling transparantie zorgaanbieders in werking

4 feb 2020
In de Regeling transparantie zorgaanbieders, die per 1 februari in werking is getreden, is vastgelegd welke informatie de zorgaanbieder de consument moet verstrekken en op welk moment. Doel: de consument moet een weloverwogen keuze kunnen maken.

Informeren

Zo is in de regeling opgenomen dat de zorgaanbieder de consument moet informeren over eventuele eigen betalingen, over tarieven die voor de consument van belang zijn en of de behandeling onder de verzekerde aanspraak van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg valt.

Lees de Regeling 

Trefwoorden: