Wil jij (meer) invloed op het KNGF-beleid? Het Consilium zoekt nieuwe leden!

6 feb 2020
Met ingang van juni 2020 zijn er drie vacatures in het Consilium van het KNGF: twee namens de algemeen fysiotherapeuten en een namens de samenwerkingsverbanden.

Over het Consilium 

Het Consilium adviseert het KNGF-bestuur gevraagd en ongevraagd over actuele zaken in het beleid van de vereniging. Daarnaast adviseert het Consilium het bestuur ook over het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. Het Consilium bestaat uit 10 leden, die volgens een vastgesteld rooster van aftreden om de drie jaar  rouleren. In het Consilium zijn verschillende belangengroepen van de leden van het KNGF  vertegenwoordigd: de algemeen fysiotherapeut (4 leden); de verbijzonderde fysiotherapeut (3 leden), de intramuraal werkzame fysiotherapeuten (1 lid), de samenwerkingsverbanden van fysiotherapeuten (1 lid) en de studenten (1 lid).

Over de procedure 
Zoals vastgelegd in de statuten is voor de opvolging een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld. De BAC bestaat uit Marcel Nieuwenhuis (lid van het Consilium), Maurits Vuister (oud-lid van het Consilium) en Jan van der Wel (door de ALV aangewezen lid van de BAC). ‘

Over de tijdsinvestering
Leden van het Consilium vergaderen jaarlijks 4 à 5 keer met elkaar en daarnaast nog 4 keer met het bestuur. Daarnaast vergt deelname aan het Consilium (best veel) leeswerk en uiteraard dat je feeling hebt en onderhoudt met de achterban. 
Meer weten of reageren? 
Als je belangstelling hebt voor deze adviesrol kun je tot uiterlijk 6 maart een korte motivatie en je cv mailen naar consilium@kngf.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Nieuwenhuis (voorzitter van de benoemingsadviescommissie) via m.nieuwenhuis@fysionieuwenhuis.nl | tel. 06-227 888 71 of met Hans Redeker (ambtelijk secretaris van het Consilium en de BAC) via h.redeker@kngf.nl | tel. 06-537 696 37. 
Lees meer over het Consilium 
Bekijk het profiel van een consiliumlid  
 

Trefwoorden: