Academische Dag Fysiotherapie 2020

13 feb 2020
Op de eerste Academische Dag Fysiotherapie sinds 1992 - georganiseerd door de Fysiotherapie Universitaire Medische Centra (F-UMC) – wisselden de aanwezigen dinsdag 11 februari volop kennis uit en legden contacten voor verdere samenwerking!

Verslag van een geslaagde bijeenkomst

Harm Gijsbers en Marc Rietberg (AmsterdamUMC) maakten voor ons een verslag van een geslaagde bijeenkomst: ‘…Zet 190 academische fysiotherapeuten uit 8 UMC’s bij elkaar en je weet dat er kritisch wordt gekeken naar netwerkzorg, vroegmobilisatie op de IC, klinimetrie, prehabilitatie en het klinisch redeneerproces...’

Meer samenwerken
‘Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes’.
De toon was meteen gezet op 11 februari. Het kenmerk van alle 190 aanwezige fysiotherapeuten uit de 8 UMC’s is dat ze kritisch kijken naar zichzelf en de zorg die ze leveren. Dat we na 28 jaar weer bij elkaar komen is een resultaat op zich. Maar het wordt pas een succes als we ook meer gaan samenwerken. F-UMC voorzitter dr. Marc Rietberg maakte duidelijk waarom de F-UMC deze academische dag fysiotherapie heeft georganiseerd. ‘Om antwoorden te geven op academische uitdagingen hebben we een gemeenschappelijk geheugen nodig. Alleen dan weet je waar je naar moet zoeken’. 

Dat samenwerking nodig is onderschrijft ook Prof. Dr. Ton Lenssen (MUMC+) in zijn presentatie “Academisch werken in de zorg, uitdagingen en kansen”. 

In Nederland hebben de UMC’s een sleutelrol in het leveren van uitstekende patiëntenzorg, het leiden van medisch onderzoek, het opleiden van toekomstige zorgprofessionals en het hebben van goede zorgnetwerken. De UMC's lopen voorop in het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg (Bruins B. Kamerbrief Maatschappelijke rol van de UMCs. Den Haag2019). 

Interactie 
We staan voor tal van maatschappelijke uitdagingen en fysiotherapie kan bijdragen aan doelmatige, duurzame zorg, binnen netwerken, op maat en op de juiste plek. Technologie kan daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld middels e-Health oplossingen die door UMC’s worden onderzocht. De daad werd direct bij het woord gevoegd in de vijf workshops die door koppels fysiotherapeuten uit verschillende UMC’s  werden gegeven: van vroegmobiliseren op de kinder IC tot een core-set klinimetrie, van klinisch redeneren tot prehabilitatie. En als laatste, ontwikkeling van samenwerking tussen de verschillende UMCs op neurochirurgie. Niet alleen de voorbereiding was een mooi voorbeeld van samenwerking. De interactie tijdens de workshops was een eerste stap van samenzijn naar samenwerking. 

Uit de positieve reacties kunnen we afleiden dat deze Academische Dag Fysiotherapie naar meer smaakt.  

De F-UMC is de vergadering van de leidinggevenden van de afdelingen fysiotherapie in de UMC’s. 
F-UMC bundelt de krachten voor een stevige positie in het eigen UMC , binnen het vak fysiotherapie en in het zorglandschap op de academische kerntaken zorg, onderwijs, onderzoek en innovatie

 

Trefwoorden: