Vragen van het KNGF aan Zorgverzekeraars Nederland over de Continuïteitsbijdrage.

8 apr 2020
Over de maatregelen die Zorgverzekeraars Nederland zondag 5 april aankondigden stelden wij de volgende vragen aan de zorgverzekeraars.

Een overzicht

Op deze vragen hebben wij zelf het antwoord nog niet. Wel houden we je steeds op de hoogte op onze pagina met vragen en antwoorden. Dit zijn de vragen die we stelden:

 • Welke omzet, uit welke periode, wordt als grondslag gebruikt voor de continuïteitsbijdrage (CB)
 • Praktijken kunnen de CB regeling gebruiken voor verzekerde zorg. Wat moeten zij doen in het kader van omzetverlies van andere bedrijfsactiviteiten, zoals fysiotherapie aan patiënten die niet verzekerd zijn en (medisch) fitness? Op dit moment is de NOW-regeling namelijk niet toegankelijk voor delen van loonkosten van een bedrijf (alleen volledige loonkosten)
 • Hoe wordt de correctie voor overproductie na de corona maatregelen berekend? Waarmee wordt dit bijvoorbeeld vergeleken (productie/omzet van 2019)? Wordt hier ook rekening gehouden met de bijkomende zorgvragen van corona-patiënten?
 • Zijn er ook eisen (geen gedwongen ontslagen, hoe om te gaan met oproepkrachten of bijvoorbeeld 0-uren contracten), zoals in de NOW-regeling, van toepassing?
 • Op basis van welke criteria worden de percentages per sector (60-85%) voor de continuïteitsbijdrage vastgesteld
 • Er zijn veel scenario’s denkbaar waarin kleine praktijken per verzekeraar niet aan de 250 euro eis voldoen. Zeker gezien de vele kleine verzekeraars en het aantal eenpitters en parttimers. Deze prakijken kunnen daardoor in de problemen komen. Kan hier opnieuw naar worden gekeken?
 • Hebben zzp'ers die met een overeenkomst van opdracht in een praktijk werkzaam zijn, ook recht op uitbetaling via de CB-regeling?Dit is verzekerde zorg, maar die wordt geleverd via de contracten van de praktijkhouder.
 • Er wordt straks als het goed is een loket ingericht waar praktijkhouders zich kunnen melden. Hoe ziet de aanmeldingsprocedure er dan verder uit? Moeten er documenten/gegevens worden aangeleverd? Keren de zorgverzekeraars dan apart uit?
 • Als er na de CB-regeling nog steeds sprake is van omzetverlies, waardoor bijvoorbeeld niet alle kosten betaald kunnen worden, kan dan alsnog aanspraak gemaakt worden op andere regelingen zoals Tozo-regeling of NOW? Op wat voor een manier? Is dit kortgesloten met het ministerie van SZW?
 • Hoe wordt de omzet bepaald die praktijken op dit moment nog maken? Gaat dit via Vektis?
 • Wat wordt de grondslag voor de uitbetaling aan niet gecontracteerde fysiotherapeuten?
 • Met wie gaan niet gecontracteerden een contract aan? Waaruit bestaat de betalingsovereenkomst/ het tijdelijke contract? Wat zijn de voorwaarden? Welke eisen worden er gesteld?
 • Wellicht kunnen we ook leren van de vragen die komen vanuit de andere branches. Houden jullie in de komende weken een FAQ bij op jullie website?

Trefwoorden: