Groen licht voor veilig opschalen fysiotherapeutische zorg

30 apr 2020
Vandaag kwam van het RIVM en VWS (eindelijk!) het bericht waar we met z’n allen met smart op zitten te wachten. We hebben groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van het aangepaste triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden.

Triage stappenplan

Het is van groot belang dat de behandeling van (ex)-corona patiënten en uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer opgeschaald kan worden. Nog langer uitstellen lijdt tot onherstelbaar functieverlies. Met behulp van het triage stappenplan kunnen fysiotherapeuten de zorg die zij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. Dit stappenplan kwam tot stand in goede samenwerking met PPN en SKF. Op dit moment werken we aan de definitieve versie die we morgen vóór 12 uur zullen publiceren. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Vrijdag 1 mei is er overleg met het consortium hulpmiddelen over de beschikbaarheid. Eveneens wordt ingeregeld dat fysiotherapeuten die symptomen hebben van Corona kunnen worden getest. Op de details van deze toezeggingen komen we op een later tijdstip terug.

Trefwoorden: