Mogelijkheid vooruitbetaling continuïteitsbijdrage

9 apr 2020
Vandaag ontving het KNGF een brief van Zorgverzekeraars Nederland over de mogelijkheid tot een vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage.

Dit zijn de belangrijkste punten uit deze brief:

  • Fysiotherapeuten kunnen vanaf 14 april een aanvraag voor vooruitbetaling indienen via het Zorginkoopportaal van VECOZO (voor specificaties, zie brief).
  • Uitsluitend zorgaanbieders met een zorgcontract kunnen vooruitbetaling aanvragen bij de zorgverzekeraars waarmee zij een contract hebben. ZN werkt nog aan de aanvraagprocedure voor zorgaanbieders zonder zorgcontract met (bepaalde) zorgverzekeraars.
  • Zorgaanbieders worden met klem verzocht alleen vooruitbetaling aan te vragen als het echt niet anders kan.
  • De vooruitbetaling is geen extra bedrag, maar een voorschot op de continuïteitsbijdrage. 

Bekijk de brief van ZN over de mogelijkheid tot vooruitbetaling
Bekijk de voorwaarden voor de vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage 

Trefwoorden: