Toelichting onderzoek Zilveren Kruis

3 sep 2019
Op 12 augustus j.l. plaatste Zilveren Kruis een Facebook-oproep aan hun verzekerden, om mee te denken over de vergoeding van fysiotherapie en over nieuwe mogelijkheden zoals online fysiotherapie. Het KNGF was verrast door dit onderzoek en ook op Twitter gaven leden hun verbazing en ongenoegen aan. Het KNGF heeft naar aanleiding hiervan om een toelichting gevraagd aan de inkoopafdeling van Zilveren Kruis.  

Toelichting

Zilveren Kruis lichtte toe dat zij meer inzicht wil in de klantbehoefte omtrent fysiotherapie. Denk daarbij niet alleen aan aantallen in de AV, maar heel breed geformuleerd; ‘wat is voor de klant belangrijk?’ Bijvoorbeeld de behoefte aan contact op afstand, de behoefte aan specialisaties en de vraag op basis waarvan een klant zijn keuze voor een bepaalde fysiotherapeut maakt.  

Deze gesprekken zijn niet nieuw, maar vinden periodiek plaats om de klantbehoefte op verschillende onderwerpen te monitoren. In het gesprek heeft de inkoopafdeling van Zilveren Kruis aangegeven dat de tekst zoals die naar buiten is gekomen, ongelukkig is geformuleerd. Men heeft aangegeven in het vervolg zorgvuldiger met de teksten van dergelijke uitnodigingen om te gaan, zodat dit soort misverstanden niet meer zullen optreden.   

Met het KNGF is afgesproken dat partijen elkaar op de hoogte houden van relevante zaken en daar waar vragen ontstaan, we elkaar zo goed mogelijk informeren. 

Trefwoorden: