Vier grote zorgverzekeraars akkoord met behandeling op afstand

6 sep 2019
Zilveren Kruis, VGZ, Menzis en Zorg en Zekerheid gaan akkoord met het behandelen op afstand via e-health. Wel stellen deze verzekeraars eisen aan de invulling van een behandeling op afstand.

Voorwaarden

•    Er moet al een behandelrelatie zijn.
•    De behandeling op afstand moet qua duur, kwaliteit en inhoud gelijk zijn aan een behandeling in een praktijkruimte.
•    De fysiotherapie-locatie moet voldoende privacy bieden.
•    De communicatie moet beveiligd zijn. Een behandeling via FaceTime of Skype is dus niet mogelijk.
Tot slot is het advies e.e.a. goed vast te leggen in het patiëntendossier. De NZa gaf al eerder aan dat de reguliere code 1000 ook geschikt is voor een behandeling op afstand. 
 

Trefwoorden: