De AVG: 3 vragen

23 sep 2019
Sinds mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat is alweer ruim een jaar! Toch merken wij dat in fysiotherapiepraktijken nog veel vragen leven over deze nieuwe wet. Komende weken beantwoorden we de meestgestelde vragen.

VRAAG 1

Waar moet je op letten bij het delen van persoonsgegevens via e-mail?
E-mail is geen geschikt medium voor uitwisseling van gevoelige (persoons)gegevens.  Maak in de praktijk duidelijke afspraken waarvoor mail in de praktijk wél wordt gebruikt en bespreek deze regels periodiek in het teamoverleg. Hier vind je alternatieven voor het uitwisselen van informatie.

VRAAG 2
Mijn praktijk wordt binnenkort overgenomen. Mag ik de patiëntendossiers zomaar overdragen?

Nee, bij praktijkoverdracht ben je verplicht om je patiënten hierover te informeren. Je moet ze dus laten weten dat je hun dossier overdraagt aan je opvolger zodat hij in staat is de zorg te continueren. Je patiënten moeten de tijd krijgen om bezwaar te maken tegen de overdracht. Een redelijke termijn is vier weken (en zes tot acht weken in de vakantieperiode). Heb je na het verstrijken van de termijn geen reactie ontvangen? Dan mag je het dossier overdragen aan je opvolger.

VRAAG 3
Wanneer is een Functionaris Gegevensbescherming verplicht?

Fysiotherapiepraktijken verwerken gezondheidsgegevens. Voldoet de hoeveelheid persoonsgegevens aan de zogenaamde ‘grootschaligheidscriteria’? Dan is de praktijk verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit zijn de grootschaligheidscriteria:

• Bij een praktijk of instelling staan meer dan 10.000 patiënten ingeschreven staan óf worden jaarlijks gemiddeld meer dan 10.000 patiënten behandeld;
• De gegevens van deze patiënten staan in één informatiesysteem.

De praktijk kan een interne FG aanstellen. Dat heeft verschillende voordelen ten opzichte van een externe FG. Het is vaak voordeliger en een interne FG kent de organisatie beter.

Het KNGF heeft samen met Eldermans & Geerts een dienstverleningspakket ontwikkeld voor de praktijk. Dit pakket bestaat uit een opleiding, terugkomdag en een helpdesk voor het ondersteunen van de interne FG.  Op 6 november staat de trainingsdag gepland. Lees meer over het dienstverleningspakket van Eldermans & Geerts?

 

Heb je meer vragen over de AVG?

De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn biedt praktische, inhoudelijke informatie over de AVG en aanverwante wet- en regelgeving zoals de WGBO en de NEN 7510. De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn is een initiatief van het ministerie van VWS en diverse branche - en beroepsorganisatie binen de zorg- en  welzijnsector.

 

Trefwoorden: