Blog Guido van Woerkom: 'Regionalisering zet door'

19 sep 2019
Een KNGF-voorzitter zoekt natuurlijk stiekem naar de woorden fysiotherapie en fysiotherapeut in de dinsdag verschenen begroting van VWS. Dat is tegenwoordig met ‘zoeken’ in een PDF een peulenschil. Het resultaat? Het woord fysiotherapie kwam zegge en schrijve 3 keer voor. Dat lijkt teleurstellend, maar de positie die de fysiotherapie in de zorg inneemt en -belangrijker- nog kán gaan innemen, is natuurlijk niet af te lezen aan het aantal keren dat het woord in een VWS begroting voorkomt. Ondanks die drie keer, word ik best vrolijk van de tekst bij de begroting van VWS en het bijbehorende nieuwsbericht over de Miljoenennota.

.

In dat laatste staat letterlijk: ‘Het kabinet realiseert zich … dat ook na deze kabinetsperiode de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Daarom wordt samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen om de zorg in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar te houden.’

Deze tekst geeft richting aan het toekomstbestendig maken van het zorgstelsel: er wordt nagedacht over vraag en aanbod en de samenhang in de regio’s. En dat betekent voor alle betrokkenen, initiatieven nemen, samenwerking zoeken, multidisciplinair en praktijkoverstijgend denken en werken, zorg op maat en op de juiste plek. Dichtbij en samen met de patiënt. 
Of de monodisciplinaire, solistische zorgverlener geheel verdwijnt zou ik niet durven zeggen, maar ik ben er van overtuigd dat nieuwe samenwerkingsvormen met bijbehorende financieringsstructuren nodig zijn om het stelsel werkbaar te houden. De regionalisering is inmiddels al ingezet. Het is een onomkeerbare beweging die is begonnen met de publicatie van het rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek.
Ik zie er naar uit om het kabinet namens de fysiotherapeuten van Nederland terzijde te staan bij het formuleren van de verbetervoorstellen en het stimuleren van de regionalisering. Vanzelfsprekend zal ik daarbij dan wel wijzen op de zo noodzakelijke gelijkwaardige onderhandelingspositie en de nog belangrijkere faire beloning die fysiotherapeuten voor hun belangrijke werk verdienen.

Fysiotherapeuten (en andere zorgaanbieders) doen er dus goed aan om niet langer te denken in termen van ‘hoe kan het zorgstelsel zodanig worden aangepast dat onze huidige wensen worden gerealiseerd’, maar veel meer te denken in de richting van ‘hoe kan ik zodanig deelnemen aan de ontwikkelingen, dat het stelsel en daarmee mijn eigen positie- weer werkbaar wordt.’ Zo denken en handelen, betekent dat je een hele overheid achter je hebt staan! Neem het initiatief, of ga eens kijken bij initiatieven in jouw regio. Het KNGF helpt fysiotherapeuten die meer willen weten over regionalisering met raad en daad. Kijk maar op onze website.  

Drie keer genoemd in de begroting, uitgedaagd om mee te werken aan de regionalisering, voorstellen om het zorgstelsel organiseerbaar te houden en een Kamerlid dat onlangs tijdens een debat over regionalisering zei: ‘Als het gaat om sommige behandelingen, moeten we misschien minder in het ziekenhuis doen en meer aan fysiotherapeuten laten.’
Alles bijeen genomen word ik er vrolijk van. We hebben het er beslist nog over tijdens de Dag van de Fysiotherapeut!

Guido van Woerkom
Voorzitter KNGF 

Trefwoorden: