De AVG: 3 vragen en antwoorden

1 okt 2019
Sinds mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. We merken dat in fysiotherapiepraktijken nog veel vragen leven over deze nieuwe wet. Daarom beantwoorden wij de komende weken de meest gestelde vragen.

Vraag 1

Mijn patiënt wil dat ik zijn dossier vernietig. Mag dat?

De bewaartermijn voor een medisch dossier is 15 jaar, maar een patiënt kan de zorgverlener vragen om zijn gegevens eerder te vernietigen. Aan deze vraag moet je in principe binnen een  maand voldoen (met een mogelijke verlenging van maximaal twee maanden). Op deze regel zijn wel een paar uitzonderingen. Ook zijn er situaties waarin zorgverleners voor een dilemma staan. Hier lees je meer over de vernietiging van medische dossiers.

Vraag 2

Wanneer heb ik bij het verlenen van zorg aanvullende toestemming nodig van de patiënt?

Je verwerkt persoonsgegevens omdat je een geneeskundige behandelingsovereenkomst met de patiënt sluit. Deze overeenkomst valt onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De komst van de AVG verandert hier niets aan. De behandelovereenkomst is de grondslag van je gegevensverwerking(en). Daarvoor heb je dus geen aparte toestemming nodig. Wil je persoonsgegevens van je patiënten verwerken voor andere doelen dan voor de behandeling, dan moet je per verwerking de grondslag bepalen. Hier lees je meer over grondslagen en het verschil tussen de AVG en de WGBO.

Vraag 3

Wanneer heb ik toestemming nodig voor het gebruik van foto’s waar patiënten op staan?

Als een patiënt herkenbaar in beeld is, moet je toestemming vragen om de foto te gebruiken. Meestal worden deze foto’s met een bepaald doel genomen, zoals publicatie in een (vak)blad, een nieuwsbrief of online. Maak duidelijke afspraken met degene die je fotografeert en zet deze afspraken zwart op wit. Spreek ook af hoe lang je de foto bewaart en of je hem doorstuurt aan derden. Toch nog twijfels? Hier lees je meer over het gebruik van foto’s.

Meer vragen en antwoorden

Op 23 september plaatsten we ook een reeks van drie vragen en antwoorden. Je leest ze hier.

Trefwoorden: