Aanbevelingen NZa contractering 2019

7 nov 2019
Gisteren publiceerde de NZa haar aanbevelingen voor de inkoop van paramedische zorg 2019. Deze aanbevelingen kwamen tot stand op basis van meldingen van paramedici, waaronder fysiotherapeuten.

Transparantie en openheid

Afgelopen jaar werd voor de eerste keer het KNGF Meldpunt Contractering Fysiotherapie ingezet. Dit Meldpunt, waar vorig jaar 853 meldingen binnenkwamen, is één op één gekoppeld aan de NZa en ACM. De NZa adviseert in haar aanbevelingen aan zorgverzekeraars meer transparantie en openheid over de zorginkoop en de tarieven. In de toelichting van de publicatie beveelt de NZa aan dat zorgverzekeraars niet meer zouden moeten focussen op inkoop op prijs en volume omdat dit leidt tot een neerwaartse spiraal en daardoor onvrede bij zorgverleners. Het KNGF is verheugd dat ook de NZa de meldingen serieus neemt en bespreekt met zorgverzekeraars. Wel gaan we bij de NZa nog navraag doen over een tweetal punten.  

Individuele acties
Het KNGF is niet op de hoogte van de individuele acties die zorgverzekeraars bij de Nza hebben aangedragen om de zorginkoop van fysiotherapie op deze punten te verbeteren (anders dan wat in het inkoopbeleid en de overeenkomsten is opgenomen). Ook is het KNGF niet op de hoogte van de beoordeling van de individuele acties van zorgverzekeraars door de Nza. Over deze punten zal het KNGF de NZa navraag doen, zodat ook voor de leden duidelijker wordt wat met de meldingen is gedaan. 

Blijven melden
Ook komend jaar zal de monitor Paramedische Zorg door de NZa worden opgesteld, die onder andere ingaat op de contractering. Het is dus zinvol om te blijven melden bij het Meldpunt Contractering Fysiotherapie: deze meldingen komen ook bij de NZa en ACM terecht. 

Trefwoorden: