NZa inventariseert knelpunten implementatie GLI

7 nov 2019
Bied je ook een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) aan? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inventariseert waar GLI-aanbieders bij de organisatie en uitvoering van een GLI tegenaan lopen.

Meld je knelpunt(en)

Het eerste punt waar de NZa naar wil kijken is het tarief en daarmee naar de gehele ‘businesscase’: Hoeveel mag jij bij wie in rekening brengen? Hoe verloopt in jouw regio de aanmelding en declaratie? Wat zijn de kosten als de GLI eenmaal loopt en hoeveel tijd ben je eraan kwijt? Wat kan beter? Meld jouw ervaring bij de NZa via info@nza.nl onder vermelding van ‘Knelpunten GLI’. Stuur een zo duidelijk mogelijke onderbouwing mee. De NZa kan pas actie ondernemen als ze concrete meldingen binnenkrijgt. Ook andere knelpunten in de implementatie van een GLI zijn welkom.
Heb je een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar KNGF-medewerker Roy Jansen. 

Trefwoorden: