Aandacht voor fysiotherapie tijdens AO Tweede Kamer

26 nov 2019
Donderdag a.s. komt in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer onder meer de toekomstige inrichting van de zorg in Nederland aan de orde. Ter voorbereiding op dit overleg stuurde het KNGF een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie.

Vragen aan de minister

In de brief stellen we de minister deze vragen: 

  • Hoe gaat de minister bevorderen dat besparingen in de tweedelijn als gevolg van (kosten)effectievere behandelingen in de fysiotherapie (de substitutiewinst) daadwerkelijk bij de fysiotherapie terechtkomen? 
  • Is de minister bereid onderzoek te doen naar de rol van de fysiotherapeut om de huisarts te ontlasten, door de triage van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat bij fysiotherapeuten neer te leggen? 
  • Hoe gaat de minister bevorderen dat de beschikbare Organisatie- en Infrastructuur-gelden en/of transformatiegelden Medisch-specialistische Zorg beschikbaar komen aan (alle) beroepsgroepen in de eerstelijn ten behoeve van de Juiste Zorg op de Juiste Plek?

Trefwoorden: