Jaarlijkse relatiebijeenkomst KNGF

7 nov 2019
Gisteren vond in de Lakenhal in Leiden de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst van het KNGF plaats. Met onze externe relaties wisselden we van gedachten over een onderwerp dat de fysiotherapie aangaat. Dit jaar stond het thema ‘substitutie van zorg’ centraal.

Juiste Zorg Op De Juiste Plek

Substitutie is het verplaatsen van zorg van de 3e en 2e lijn naar de 1e lijn en maakt daarmee deel uit van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Tijdens de bijeenkomst hebben we ons vooral gericht op de (potentiele) substitutiewinst die fysiotherapie heeft in relatie tot het medisch specialisme orthopedie. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit onder andere de orthopedie, wetenschappers/onderzoekers uit de fysiotherapie (hogescholen, universiteiten), verzekeraars, andere beroepsorganisaties, patiëntenverenigingen, het ministerie van VWS, NZa en Zinl (Zorginstituut). 

Discussie
Het Noord-West ziekenhuis (artrosenetwerk) in Alkmaar en zorgverzekeraar Menzis (preventie, anderhalvelijnszorg, ziekenhuis verplaatste zorg) verzorgden een inleiding over het thema van de bijeenkomst. Vervolgens discussieerden de aanwezigen verder. Aan de orde kwamen onder meer: wat is het potentieel aan substitutiewinst? En wie moet het voortouw nemen om deze tot stand te brengen? 

De aanwezigen erkenden de toegevoegde waarde die fysiotherapie heeft bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Ook het substitutiepotentieel van de fysiotherapie is groot. In de bestuurlijke afspraken is afgesproken dat we dit gaan objectiveren met (bestaand) onderzoek. De orthopedie deed een concrete oproep: breng fysiotherapeuten in de positie dat ze huisartsen kunnen ontlasten bij klachten op het gebied van het bewegingsapparaat. Dit zou gaan om ongeveer een derde van het totaal aantal klachten waarmee een huisarts te maken heeft. Deze oproep werd ondersteund door diverse vertegenwoordigers van andere geledingen. 

Het KNGF neemt deze en andere punten meenemen in haar gesprekken met verzekeraars, het ministerie van VWS en de politiek. 

Foto's: Rienk Toorman 

Trefwoorden: