Minister wil behandelindex bespreken

28 nov 2019
Tijdens het Algemeen Overleg Medisch Zorglandschap van vandaag heeft minister Bruins (medische zorg) in de Tweede Kamer na vragen van Corine Ellemeet (GL) toegezegd dat hij tijdens het Bestuurlijk Overleg in januari 2020 de behandelindex aan de orde zal stellen. Bij dat bestuurlijk overleg zitten naast het KNGF ook de zorgverzekeraars en andere eerstelijns organisaties aan tafel.

Tussenoplossing 

De toezegging van minister Bruins maakt het bespreken van een tussenoplossing voor de toepassing van de behandelindex mogelijk. Deze tussenoplossing behelst het niet langer toepassen van de behandelindex als afrekeninstrument, maar als indicatie voor een gesprek wanneer het aantal behandelingen dat een fysiotherapeut voor een bepaalde aandoening geeft, uitkomt boven het gemiddelde. Dat gesprek moet gaan over oorzaken en mogelijke verbeteringen, waarbij de constatering dat het aantal behandelingen boven het gemiddelde uitkomt niet mag leiden tot tariefskortingen of het aanbieden van een minder betalende contractvorm. Deze tussenoplossing op weg naar een uiteindelijke resultaatindex is eerder al door het KNGF voorgesteld.

Behandelindex op de agenda 

Het is voor het eerst -na jarenlang aandringen van het KNGF en de Actiegroep Fysiotherapie- dat een bewindspersoon zo duidelijk toezegt met partijen te willen overleggen over de huidige toepassing van de behandelindex; het meest gewraakte middel dat zorgverzekeraars tegen fysiotherapeuten inzetten. Een groeiend aantal pati├źnten maakt bezwaar tegen de gevolgen van de behandelindex. Ze krijgen immers minder behandelingen dan waarvoor ze verzekerd zijn. Vermoedelijk is dat mede de reden dat steeds meer Kamerleden, zoals nu Ellemeet, vragen stellen aan de minister over de behandelindex. Dat, en de eerder genoemde druk vanuit de beroepsgroep, heeft de minister klaarblijkelijk doen besluiten de behandelindex op de agenda te zetten.
We houden je op de hoogte van ontwikkelingen, zeker na afloop van het bestuurlijk overleg in januari as.
Het KNGF werk inmiddels aan een ontwerp voor een resultaatindex.
 

Trefwoorden: