Begin- en eindmeting voor fysiotherapeuten vereenvoudigd

7 nov 2019
In de nieuwe Richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering 2019 van de KNGF wordt de begin- en eindmeting voor fysiotherapeuten vereenvoudigd. Ook wordt de verplichting geschrapt om deze altijd te doen.

Verlichting van administratieve lasten

In de nieuwe richtlijn is bepaald dat fysiotherapeuten alleen metingen doen waar dat mogelijk is en relevant voor het klinisch redeneren. De eindevaluatie hoeft de fysiotherapeut alleen te doen als de patiënt aanwezig is.

De nieuwe KNGF-richtlijn treedt in werking per 1 januari 2020. Hiermee is actiepunt 11 'Begin- en eindmeting in EPD eenvoudiger en niet altijd verplicht' uit het sectorplan voor de paramedische zorg afgerond. Dit actiepunt kwam naar voren in schrapsessies met fysiotherapeuten. In de huidige situatie levert de verplichting om een eindevaluatie te doen bijvoorbeeld administratieve lasten op wanneer de patiënt niet aanwezig is, zoals wanneer de patiënt de afspraak heeft afgezegd of niet komt opdagen. Door de nieuwe situatie is een eindevaluatie in dergelijke gevallen niet meer verplicht.

Noteren wat minimaal noodzakelijk is
In de nieuwe Richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’ is het noteren van gegevens teruggebracht tot wat minimaal noodzakelijk is. Vanzelfsprekend zijn de vast te leggen gegevens in de nieuwe Richtlijn gebaseerd op wetgeving en op basis van relevantie voor klinisch handelen. Met oplevering en goedkeuring van dit document is voldaan aan een van de gestelde doelen vanuit de schrapsessies. Deze schrapsessies zijn in samenwerking met VvAA en VWS ontstaan vanuit de door VvAA opgezette zorgbrede beweging (Ont)Regel de Zorg, die zich richt op meer tijd voor de patiënt, minder voor administratie. Het doel is de zorg ontdoen van overbodige bureaucratie zoals het terugdringen van (onzinnige) administratie en registratie.

Behandelrelatie centraal
In de dossiervoering staat de behandelrelatie tussen fysiotherapeut en patiënt nog meer centraal. Gegevens worden vastgelegd in samenspraak met de patiënt, waarbij het klinisch redeneerproces leidend is. Met name intake en evaluatie van het behandelproces zijn vereenvoudigd. Ook het gebruik- en noteren van klinimetrie zal in dienst staan van het behandeltraject dat is afgestemd met de patiënt,  en gekozen worden op basis van relevantie voor het klinisch redeneerproces volgens de beoordeling van de fysiotherapeut.

Zowel het KNGF als VvAA zijn trots op dit mooie resultaat. De praktijkrichtlijn en de Verantwoording en Toelichting kun je hier downloaden. 

Wil je weten wat de nieuwe richtlijn voor jou en jouw patiënt betekent? Lees het artikel in FysioPraxis. 

Trefwoorden: