Algemene Ledenvergadering KNGF

20 nov 2019
Vanavond vond in Amersfoort de 283e Algemene Ledenvergadering van het KNGF plaats. Tijdens de vergadering werden alle voorgelegde ALV-besluiten aangenomen. Het  KNGF jaarplan en de begroting 2020 zijn daarmee vastgesteld en leden hebben ingestemd met de nieuwe Beroepscode voor de Fysiotherapeut.

Jaar van de vooruitgang

In zijn openingswoord omschreef voorzitter Guido van Woerkom 2020 als het ‘jaar van de vooruitgang’.

  • Per 1 januari gaat het KRF NL formeel van start
  • Begin 2020 worden de resultaten van het kostprijsonderzoek verwacht. Op basis hiervan gaan we in gesprek met de zorgverzekeraars over een kostendekkend tarief voor fysiotherapie. 
  • In 2020 verwachten we een vermindering van administratieve lasten (DCSPH/PREM/Richtlijn Dossiervoering).
  • We gaan in 2020 spijkers met koppen slaan met het Uitvoeringsplan Visie 2025, waarmee we ons op verschillende terreinen inzetten voor de toekomst van de fysiotherapeut en zijn vak.

Erelidmaatschap toegekend
Ook was tijdens de ALV bijzondere aandacht voor Ria Nijhuis en Louis Nijhuis. Zij werden benoemd tot erelid van het KNGF. Beiden hebben veel betekend voor de beroepsgroep, en nemen dit najaar afscheid van respectievelijk de NVFK en de NVFG.

Trefwoorden: