Uitgebreid onderzoekskader paramedische zorg aangeboden aan VWS

14 mei 2019
Vandaag kreeg Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit handen van KNGF-voorzitter Guido van Woerkom het onderzoekskader paramedische zorg.

Kennisontwikkeling

De beroepsverenigingen van fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten maakten al eerder ieder een kennisagenda waarin staat aan welke kennis behoefte is om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.

Onderzoekskader paramedische zorg
In aanvulling op de afzonderlijke kennisagenda’s hebben paramedische beroepsgroepen aan de hand van patiënt journeys, samen met patiënten en professionals de toegevoegde waarde van paramedische zorg voor de patiënt geïnventariseerd en expliciet gemaakt. Het KNGF was samen met SKF projectleider bij de totstandkoming van het onderzoekskader paramedische zorg. Ook PPN was vertegenwoordigd in de projectgroep. Kennishiaten uit de kennisagenda’s en knelpunten uit het project patiënt journey zijn samengebracht in het onderzoekskader paramedische zorg. Het onderzoekskader biedt de basis voor zowel onderzoek als samenwerking in de dagelijkse praktijk.

Samenwerking
Er zijn twee elementen belangrijk voor het welslagen van het beoogde onderzoeksprogramma en ontwikkelde onderzoekskader. Ten eerste is een gezamenlijke interdisciplinaire en domeinoverstijgende visie nodig, waarbij de patiënt centraal staat. Alleen door over de grenzen van het eigen paramedische vakgebied heen te kijken kan het hoogste rendement voor mens en maatschappij worden behaald. De samenwerking tussen partijen bij de totstandkoming van het rapport: 'Kennis centraal, functioneren optimaal; een kader voor het meerjarig onderzoeksprogramma paramedische zorg' is daarvoor een eerste start.

Lees ook:
kngf.nl: Beroepsgroepen eerstelijnszorg bieden 9 kennisagenda’s aan

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.