Bestuurlijk overleg met Menzis m.b.t. Profiel 3 overeenkomst 2020-2021

23 mei 2019
Deze maand vond bestuurlijk overleg tussen Menzis en KNGF plaats. Aanleiding voor het overleg waren de veranderde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een profiel 3 overeenkomst van Menzis voor 2020.

Toelichting

Hiervoor wordt van praktijken verwacht dat zij geregistreerd staan in een (door Menzis erkend) onafhankelijk praktijkregister. Voorzitter Guido van Woerkom heeft desgevraagd een nadere toelichting van de voorzitter van de Raad van bestuur van Menzis, Ruben Wenselaar, gekregen op de inkoopvoorwaarden voor profiel 3.
 
Drie pijlers
Menzis kent drie pijlers in haar inkoopbeleid, te weten; klantervaring, doelmatigheid en uitkomsten van zorg (transparantie). Praktijken die hierin tot nu toe voorop lopen en waarbij dit is geborgd in een (door Menzis erkend) onafhankelijk praktijkkwaliteitsregister, wil Menzis een extra perspectief bieden voor de toekomst.
 
Te snel
Het KNGF heeft aangegeven dat de inkoopvoorwaarde van Menzis voor 2020 te snel komt. Het KNGF heeft meer tijd nodig om in het kader van de veranderagenda en de bestuurlijke afspraken een doorstap te maken met het kwaliteitsbeleid van de beroepsvereniging. Voor 2020 wordt gekeken of een tussenoplossing als overgangsjaar mogelijk is en hebben afgesproken hier voor 20 juli as. duidelijkheid in te hebben. Komende tijd zullen op ambtelijk en bestuurlijk niveau de gesprekken met Menzis worden voortgezet. We houden u hierover geïnformeerd.

Trefwoorden: