KNGF-bestuur vraagt akkoord Bestuurlijke Afspraken

24 mei 2019
Nadat vorige week overeenstemming werd bereikt over de inhoud van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg, legt het bestuur van het KNGF dit akkoord nu ter goedkeuring voor aan de leden.

Positie van fysiotherapie

Anders gezegd: het KNGF-bestuur legt met een positief advies de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 aan de leden voor, met het verzoek in te stemmen met ondertekening op 20 juni a.s. KNGF-leden kunnen hierover stemmen voor of op (digitaal) de komende Algemene Ledenvergadering van het KNGF op 13 juni aanstaande. Met dit akkoord worden belangrijke stappen gezet in de verdere positionering van de fysiotherapie. Het KNGF heeft vandaag een factsheet met informatie over de Bestuurlijke Afspraken op de website gepubliceerd.

Essentiële stappen
Kort gezegd is er overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van kwaliteit, richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek ter waarde van 15 miljoen euro over 4 jaar. Dit bedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld en dient om onder andere om voor de positie van fysiotherapie essentiële stappen te zetten om de beroepsgroep duurzaam te positioneren in het zorgstelsel.
Daarnaast bevat het afspraken over administratieve lastenverlichting waar het gaat om de behandelindex, de DCSPH en de PREM. Dit houdt in dat er wordt toegewerkt naar een resultaatindex, dat de DCSPH gereduceerd wordt en dat de PREM wordt opgenomen in zorgkaartnederland.nl.

Afspraken over kostprijsonderzoek 
Het KNGF heeft daarnaast op het laatste moment afgedwongen dat een tekst in de Bestuurlijke Afspraken werd opgenomen waarin staat dat partijen (zorgverzekeraars en paramedische zorgorganisaties afspreken een kostprijsonderzoek uit te laten voeren en aan de slag te gaan met de uitkomsten daarvan. Daarbij is afgesproken dat individuele zorgverzekeraars en beroepsverenigingen vóór het contractjaar 2020 serieus het gesprek over de tarieven aangaan. 

Toestemming leden
Als de KNGF-leden het bestuur toestemming geven de Bestuurlijke Afspraken te ondertekenen, dan zal dat gebeuren op 20 juni aanstaande. Daarna treden deze afspraken in werking, waarbij de minister er op zal toezien dat deze ook worden nagekomen.

De bij dit agendapunt (8) behorende stukken (de toelichting, het onderhandelingsakkoord Bestuurlijke Afspraken Paramedisch Zorg 2019-2022, de adviesaanvraag bij het Consilium en het advies van het Consilium) zijn op de website van het KNGF geplaatst.
 

Trefwoorden: