Consilium positief over Bestuurlijke Afspraken

22 mei 2019
Op verzoek van het bestuur heeft het Consilium vrijwel meteen na de bekendmaking van de Bestuurlijke Afspraken een advies uitgebracht aan het bestuur.

Advies

In dit advies benadrukt het Consilium drie aspecten die zij van groot belang vindt:
1.    Het kostprijsonderzoek is een noodzakelijke tussenstap om het probleem van de te lage tarieven en honorering op te lossen
2.    Het is een goede kans om de onmisbare rol van de fysiotherapie in Juiste Zorg op de Juiste Plaats te verzilveren en waar te maken
3.    Commitment van de minister van VWS én de verzekeraars aan deze aspecten is van groot belang.
Het Consilium adviseert ook leden om tijdens de ALV van 13 juni in te stemmen met de Bestuurlijke Afspraken.
Later dit jaar zal het Consilium uitgebreider ingaan op de verschillende aspecten van het akkoord en de gevolgen voor de planning.
 

Trefwoorden: