De antwoorden op vragen over de BIG-herregistratie

14 mrt 2019
Het KNGF wordt regelmatig gebeld met vragen en klachten van leden over de herregistratie BIG. Op social media zien we berichten waarin wordt beweerd dat KNGF-ledenvoorlichting niet helpt. Daarnaast wordt op social media gesuggereerd dat het CIBG (de uitvoerder van de wet) alleen ongecontracteerde fysiotherapeuten onder de loep legt.

Het belang van de herregistratie

De BIG-herregistratie is van groot belang voor alle fysiotherapeuten. Het is immers je ‘license to operate’ en het is ook een basiseis voor registratie in het CKR.

Even de feiten

Het CIBG is het uitvoeringsorgaan van de wet BIG. Zij verzorgen de herregistratie en voeren dus ook controles uit op de juistheid van gegevens die zorgverleners voor hun herregistratie opgeven. Dat doet het CIBG door middel van steekproeven. Als je als fysiotherapeut in die steekproef valt, dan wordt je gevraagd om je eigen verklaring te onderbouwen met bewijsstukken. Zo’n bewijsstuk moet ondertekend zijn door een KvK-geregistreerde accountant of administrateur. Zo’n steekproef is natuurlijk vervelend, want het levert extra werk op en het geeft een beetje het gevoel dat je niet vertrouwd wordt. Toch is het niet meer dan wat het is: een steekproef.

Het KNGF kan bij de uitvoering van wetten in individuele gevallen niet helpen of vragen beantwoorden. Immers, het CIBG voert de wet uit en zij zijn ook de enigen die de antwoorden op vragen hebben. Het gevoel dat sommige leden uiten op social media, dat het KNGF ‘niets doet’, is dus begrijpelijk, maar niet terecht, omdat -nogmaals- het KNGF in individuele gevallen niet kan optreden tussen het CIBG en de klager.

Met andere woorden: als je als individuele fysiotherapeut een probleem hebt met het CIBG, dan moet je dat aan hen voorleggen en als je er niet uitkomt, individuele rechtsbijstand zoeken.

Overigens merken we uit vragen van leden in sommige gevallen wel, dat hun probleem met herregistratie eerder te maken hebben met ontbreken van bewijsstukken, dan met verkeerd handelen van CIBG.

Het KNGF staat in direct contact met het CIBG

We hebben periodiek overleg, waarbij we knelpunten die leden ervaren omtrent de wet BIG, de uitvoering daarvan en de informatie daarover bespreken. Denk daarbij aan problemen rond de Uiterste Herregistratie Datum en de recente brief over ‘maatwerk bij werkonderbrekingen en herregistratie Wet BIG’, die het KNGF ook heeft ondertekend. Het KNGF houdt dus voortdurend de vinger aan de pols en zal zich bij het CIBG melden als er sprake is van structurele problemen.

De suggestie dat het CIBG het voorzien heeft op ongecontracteerde fysiotherapeuten is onzin. Ten eerste omdat bij Ledenvoorlichting van het KNGF zowel vragen van gecontracteerde als ongecontracteerde fysiotherapeuten over problemen met hun herregistratie binnen komen. Ten tweede omdat het CIBG geen inzicht heeft in de vraag of een zorgverlener een contract heeft met zorgverzekeraars of niet. Dat zou in het licht van de AVG ook niet kunnen.

Wat doet het CIBG?

Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beheert het BIG-register. Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Door de herregistratieplicht moeten zorgverleners iedere vijf jaar aantonen dat zij nog steeds aan de gestelde eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in:

  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • Besluit periodieke registratie Wet BIG;
  • Regeling periodieke registratie Wet BIG.

Hoe gaat de herregistratie in zijn werk?

Je ontvangt van het BIG-register (het CIBG) een brief waarin je wordt gewezen op de naderende herregistratie. Je moet dan zelf een aanvraag voor herregistratie bij het BIG-register doen. Dit doe je door op een formulier in te vullen hoeveel uur relevante werkervaring je in de afgelopen vijf jaar hebt verricht. Steekproefsgewijs worden controles uitgevoerd. Als je binnen de steekproef valt, dien je op verzoek je eigen verklaring met bewijsstukken te onderbouwen. Voor fysiotherapeuten in loondienst en zelfstandige beroepsbeoefenaren gelden verschillende bewijsstukken. Zie daarvoor deze pagina op de website van het BIG-register.

Wat kun je doen als je een brief hebt ontvangen van het CIBG dat je bent uitgeschreven uit het BIG-register en dit niet klopt?

Je kunt overwegen bezwaar te maken bij het BIG-register tegen het besluit tot doorhaling. Je hebt daarvoor maximaal zes weken, gerekend vanaf de datum van de brief die je ontving over je doorhaling. Op de vraag hoe kansrijk je bezwaar is, kunnen wij geen antwoord geven. Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden die in jouw geval hebben geleid tot het besluit je registratie te beëindigen. Je kunt ook bij het BIG-register een verzoek indienen om opnieuw als fysiotherapeut ingeschreven te worden.

Let op: zolang je van het BIG-register nog geen besluit hebt ontvangen over je bezwaar of je verzoek tot herintreding, ben je niet als fysiotherapeut ingeschreven in het BIG-register. Er is sprake van een registratieloze periode. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan dat enkele weken tot enkele maanden duren. De gevolgen hiervan kun je lezen op deze pagina van de BIG website.

 

Trefwoorden: