Doorlopende behandeltrajecten VGZ (IZZ, Univé en overige VGZ-labels)

12 mrt 2019
VGZ heeft eind vorig jaar aan praktijken die niet voldoen aan de voorwaarden voor een overeenkomst in 2019 laten weten dat zij kunnen doorgaan met de behandeling van patiënten die reeds onder behandeling waren. Deze patiënten behouden in 2019 het recht op vergoeding (tarief 2018). Dit geldt ook voor VGZ-patiënten die een behandeltraject met vergoeding uit de aanvullende verzekering hebben.

Declaraties

Declaraties kunt u, zoals voorheen, gewoon via Vecozo bij VGZ indienen. Declaraties worden door het systeem automatisch uitbetaald tegen het niet-gecontracteerde tarief. Vervolgens zal VGZ -voor patiënten waarbij het behandeltraject vóór 2019 gestart is- het tariefverschil (tussen het niet-gecontracteerde tarief en het gecontracteerde tarief) binnen 60 dagen na ontvangst van de declaratie aan de praktijk nabetalen. Indien er niet via Vecozo gedeclareerd wordt, maar de factuur door de patiënt zelf bij VGZ ingediend wordt, wordt het verschil niet automatisch nabetaald aan de patiënt. Patiënten kunnen in deze situatie deze brief aan VGZ sturen.  

Voor nieuwe patiënten die in 2019 starten met een behandeltraject geldt de vergoeding op grond van de polisvoorwaarden 2019. Hiervoor geldt dus een afslag op het gemiddeld gecontracteerde tarief.  

Trefwoorden: