Met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen.

28 mrt 2019
Met de vraag ‘’Denkt u mee over de toekomst?” nodigden we de afgelopen weken geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de brede bijeenkomst om input te leveren voor de Veranderagenda: het vervolg op onze visie voor 2025: ‘Vertrouwen in beweging’.

Wordt vervolgd!

Ruim 70 bezoekers schreven zich in en gingen met elkaar in gesprek. Over bijvoorbeeld de inhoud van het vak, innovatie en vernieuwing, samenwerking. Er werd gediscussieerd, geschreven, geplakt en gestemd over de zeven onderwerpen die de regiegroep afgelopen maanden voorbereidde. Steeds was de vraag: hoe zou je dit onderdeel willen uitbreiden of aanvullen? Wat gebeurt er al op dit moment? Welke initiatieven zijn er? En, ten slotte, wie zouden betrokken moeten zijn bij de uitvoering van het onderwerp?

De avond werd afgesloten met de mentimeter, een online stemapparaat. Een van de vragen daar was: wat kunnen we doen om iedereen te activeren? Een vraag met verschillende antwoorden! Dit verslag is één van die antwoorden. Want deelnemers willen op de hoogte blijven van de volgende stappen. Hierbij de eerste stap.

In mei delen we in de FysioPraxis een verslag van de avond en de procesbeschrijving van de Veranderagenda. En de regiegroep werkt, uiteraard met het resultaat van deze avond, verder aan de Veranderagenda en een advies aan het bestuur in mei. Wordt vervolgd!

Trefwoorden: