Werkgroep geeft toelichting op herziening RL Fysiotherapeutische dossiervoering 2019

2 jul 2019
De vorige week gepubliceerde richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’ is tot stand gekomen naar aanleiding van schrapsessies. De sessies hadden tot doel de administratieve lasten te verlichten.

Werkgroep

Michiel Trouw, Ron van Heerde en Mario van Til waren bij de schrapsessies aanwezig. Zij vormden daarna vanuit het werkveld de werkgroep herziening Richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering, aangevuld met Bert Hartstra en Harry Geurkink.

Michiel Trouw geeft, namens de werkgroep, een toelichting: 

Actielijst voor fysiotherapie
Uit de schrapsessies is een actielijst voor de fysiotherapie voortgekomen waarbij twee schrappunten betrekking hadden op de fysiotherapeutische dossiervoering. Deze schrappunten waren gericht op het vereenvoudigen van het invullen van gegevens en metingen in het patiëntendossier.

De schrappunten voor de dossiervoering zijn met de nieuwe richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 gerealiseerd, waarbij de richtlijn is teruggebracht tot minimaal noodzakelijk te noteren gegevens binnen wettelijke kaders en met behoud van de professionele autonomie van de fysiotherapeut en de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Ga naar de richtlijn op het KNGF Kennisplatform.

Trefwoorden: