Aan de slag met uitvoeringsplan Vertrouwen in Beweging 2025

30 jul 2019
Eind vorig jaar is de visie ‘Vertrouwen in Beweging 2025' op de fysiotherapie en het vak van de fysiotherapeut ontwikkeld en aangenomen in de Algemene Ledenvergadering.

Vier bewegingen

In vervolg hierop is samen met onder meer leden, vertegenwoordigers van beroepsinhoudelijke verenigingen, opleidingsinstituten en onderzoekers een Uitvoeringsplan opgesteld. Hierin staan vier bewegingen beschreven waarmee we investeren in realisatie van de visie richting 2025:

  • Beweging in netwerken en samenwerking
  • Beweging in innovatie en onderzoek
  • Beweging in beroep en opleiding
  • Beweging in preventie en gezondheid

De projecten die hieronder vallen, worden meegenomen in de jaarplannen komende jaren. De Beweging ‘beroep en opleiding’ krijgt vanaf dit najaar voorrang. Er zal gewerkt worden aan de herijking van de beroepskolom en clustering en voorbereiding van het beroepsprofiel. Daarnaast komt er een versnelling op de beweging ‘Netwerken en Samenwerking’.

Bekijk de Visie Vertrouwen in Beweging en het Uitvoeringsplan

 

Trefwoorden: