VWS maakt miljoenen vrij voor inzet technologie bij zorg thuis

22 jan 2019
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 90 miljoen beschikbaar om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met behulp van e-health langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Stimuleringsregeling E-health Thuis

Valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via de Stimuleringsregeling E-health Thuis.

Wie kan aanvraag indienen?
Vanuit de regeling kunnen in totaal ongeveer 280 initiatieven bekostigd worden. Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz- zorg thuis kunnen samen met één (of meer) inkopers van ondersteuning en zorg een aanvraag indienen. Vanaf 1 maart 2019 staat de regeling open voor aanvragers.

Lees meer over het Programma Langer Thuis
Lees meer over de Stimuleringsregeling E-Health Thuis

Trefwoorden: