Het nieuwe kwaliteitsregister: geef jouw mening!

22 jan 2019
Tijdens de algemene ledenvergadering in november heeft het KNGF Bestuur een tegenstrijdige boodschap over KRF NL gekregen, die wij niet goed begrijpen.

Onderzoek

Daarom sturen wij alle CKR geregistreerde fysiotherapeuten (leden en niet-leden) deze week de oproep tot medewerking aan een onderzoek hierover. Met jouw antwoorden en die van je collega’s kunnen wij een beter gedragen voorstel aan de volgende ALV voorleggen.

Informatie over het nieuwe kwaliteitsregister vind je hier.

Trefwoorden:

Reacties

 • Mevr. van der Zwaag (30 januari 2019 21:39)

  Goedenavond. Ook vanavond hebben wij ondanks onze aanmelding bij Surveymonkey en een verandering van emailadres geen inlog gekregen voor een online vragenlijst over het nieuwe kwaliteitsregister. Heel erg jammer. Ik zal een van de komende dagen zelf een soort van mening hierover op papier zetten. Ik blijf niet snappen waarom wij alle nieuwsbrieven en andere KNGF zaken wel ontvangen en dit helemaal niet. 

 • Mevr. Apoll (30 januari 2019 11:02)
  Intervisie is erg tijdrovend als je het serieus wil doen, en dan heeft het alleen zin. Je bent dus erg afhankelijk van de groep of het zinvol is om er zoveel tijd in te steken
 • Dhr. Strijbos (29 januari 2019 23:50)

  LAAT het bij het HUIDIGE CKR ,en vereenvoudig dit. het KRF NL is geen modernisering maar een gedrocht ,heeft niets met verbeterde kwaliteit te maken die patient belangrijk vind .En voor patient in de regio totaal geen waarde. Die zoekt de kwaliteit via mondreclame in de regio en eigen regionale reclame circuits . Aantekenregister en verbijzondering dit verschil is voor patient niet te snappen. Hoeft absoluut niet in kwaliteitsregister. Het lijkt erop dat Nederlandse fysiotherapie doorschiet in papieren tijgers. We hebben in Europa bij patienten al lang niet meer de goeie naam de we eens hadden. Voldoende kwaliteit zichtbaar als er register fysiotherapie is. Bewezen kwaliteit als je van opleiding komt . En ontwikkeling bewezen bij het regelmatig volgen van scholing. Gedwongen Intervisie is een zelfde miskleun als de iof die een stille dood gestorven zijn. ( dit heeft een reden gehad) zeker de eis intervisie dat je er eider jaar aan moet voldoen. Wat te doen bij ziekte van therapeut of verlengde vakantie. niet kan deelnemen.?? Jullie moeten eens onderzoeken hoeveel procent van de patienten dit register gebruiken. ? vrij weinig!

  • Afdeling Communicatie (30 januari 2019 15:55)

   Geachte heer Strijbos,

   We respecteren vanzelfsprekend uw visie op kwaliteit en uw mening over KRF NL en zullen deze meenemen in de resultaten van ons onderzoek. Dat onderzoek is er op gericht om op de komende ALV de leden een zo breed mogelijk gedragen voorstel voor te kunnen leggen. U kunt daar dan op voor- of tegen stemmen. Echter, uw reactie bevat enkele elementen waar wij graag een reactie op geven.

   Een van de doelen van het nieuwe KRF NL is dat het minder belastend voor de fysiotherapeut moet zijn. Dat zal in de praktijk gemonitord worden en waar dat niet tot het gewenste resultaat leidt, zal er worden bijgestuurd. De nieuwe puntenverdeling (en de positieve gevolgen daarvan voor verbijzonderde fysiotherapie) is niet bedoeld voor patiënten, maar juist om fysiotherapeuten te ontlasten.

   U stelt dat fysiotherapeuten al lang niet meer de goede naam hebben die ze eens hadden. Dat is feitelijk onjuist. Alle onderzoeken naar de reputatie van en de klanttevredenheid over fysiotherapeuten komen steevast uit op een gemiddelde waardering door patiënten van 8,9. Dat is ongekend hoog en dat is al jaren zo.

   De IOF’s zijn, zoals u zegt, geen stille dood gestorven. Weliswaar is bijna de helft opgeheven, maar er zijn er nog altijd 507 actief.

   Het register werd in 2018 door een kleine 50.000 patiënten geraadpleegd. Dat aantal stijgt. De bijbehorende website (defysiotherapeut.com) is in 2018 door ruim 225.000 mensen bezocht (een verdubbeling ten opzichte van 2017), die in totaal ruim 500.000 pagina’s bekeken. Voor 2019 wordt ook hier een sterke stijging verwacht.

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.