Monitor Paramedische Zorg NZa

7 feb 2019
De Monitor Paramedische Zorg is op aandringen van oud KNGF voorzitter Guusje ter Horst geïnitieerd en de Minister heeft de NZa hiertoe opdracht gegeven.

Reactie KNGF op twitterdiscussie

Vanzelfsprekend is het KNGF betrokken bij de totstandkoming van deze Monitor als lid van de begeleidingsgroep. Het is een Monitor die paramedisch breed wordt opgesteld en dus niet alleen over fysiotherapie gaat. Aandachtspunt is dat voor de verschillende paramedische beroepen verschillende afwegingen moeten worden gemaakt. Het KNGF heeft continue aangedrongen op het belang en de hoogste prioriteit van het rapport. Ook de Minister heeft dat gedaan. Het klopt dat de oplevering vertraging heeft opgelopen vanwege de (extra) data en analyse die de NZa nodig heeft om een goed rapport op te leveren. Het KNGF heeft in verband met de naderende vaststelling van het inkoopbeleid 2020, waarvan de inhoud cruciaal is voor de werkomstandigheden in de fysiotherapie, herhaaldelijk aangedrongen op versnelling van het onderzoek.

De stand van zaken is dat er nu een concept rapport ligt met alleen actuele data. In maart zal de NZa een rapport met conclusies en aanbevelingen voor bestuurlijke consultatie voorleggen aan alle betrokken organisaties. Pas daarna stelt de NZa het rapport definitief vast en wordt het rapport openbaar. De NZa heeft laten weten dat dit in april zal zijn.

 

Trefwoorden: