Aanbieding KNGF richtlijn Artrose heup-knie aan ZiNL

5 feb 2019
Zorgverzekeraars Nederland heeft akkoord gegeven op de KNGF-richtlijn Artrose heup-knie. Hiermee wordt de richtlijn officieel ondersteund door alle partijen die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling. Dit betekent dat dit de eerste KNGF-richtlijn is die het KNGF gaat aanbieden aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL) voor opname in het Register voor richtlijnen. Dit verankert de aangetoonde effectieve rol in het zorglandschap die de fysiotherapeut heeft in de zorg voor patiënten met heup- en knieartrose.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanwege de aangetoonde meerwaarde is in het systeemadvies van 2017 besloten dat fysiotherapie bij heup- en knieartrose (tot 12 behandelingen) vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Vanaf 1 januari 2018 is dit ingevoerd, op voorwaarde dat de betrokken partijen (primair betrokken beroepsgroepen, patiëntorganisaties en zorgverzekeraars) het gezamenlijk eens zijn over de richtlijn, die op dat moment nog in ontwikkeling was.

Sinds mei 2018 is de KNGF-richtlijn Artrose heup-knie beschikbaar. Naast het KNGF hebben de volgende partijen nu een akkoord gegeven op de richtlijn:

 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • ReumaNederland
 • ReumaZorg Nederland
 • Poly-Artrose Lotgenoten (P-AL)
 • Patiëntfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

KNGF-richtlijn Reumatoïde Artritis

Op dit moment ligt ook de KNGF-richtlijn Reumatoïde Artritis ter akkoord voor aan de betrokken partijen. Bij een breed gedragen akkoord wordt deze richtlijn ook aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het Register voor richtlijnen.

Register voor richtlijnen bij Zorginstituut Nederland

In het Register (onderdeel van de kwaliteitsbibliotheek) staan richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die door Zorginstituut Nederland zijn getoetst en voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader.

Meer over Richtlijn Artrose heup-knie, zoals onderzoek, factsheet, oefenprogramma, patientinformatie en e-learning

Trefwoorden: