Toekomstvisie op de Wet BIG

23 dec 2019
Minister Bruins heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de plannen voor de toekomstvisie op de Wet BIG. Het doel is om in overleg met het zorgveld te komen tot een langetermijnvisie voor een toekomstbestendige Wet BIG. Hierover wordt de Kamer na de zomer van 2020 op de hoogte gebracht. Het KNGF is vertegenwoordigd in de klankbordgroep. De KNMG zorgt voor het inbrengen van de standpunten van het KNGF in de stuurgroep. 

'De B van bekwaam'

Ook wordt het adviesrapport 'De B van bekwaam' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) betrokken. Hierop heeft het KNMG met een aantal andere beroepsorganisaties waaronder het KNGF, met een brief gereageerd. 

Meer informatie
Kamerbrief over ontwikkelingen Wet BIG, 19 december 2019
Nieuwsbericht KNGF met verwijzing naar brief KNMG aan de Tweede Kamer inzake RVS-rapport Wet BIG, november 2019 

 

Trefwoorden: