Hoe vergaat het de samenwerkingsverbanden?

6 aug 2019
April 2019 kwamen 15 samenwerkingsverbanden bij elkaar voor de kick-off multidisciplinair samenwerken. Inmiddels lopen er subsidie-aanvragen, zijn opleidingen afgerond en gepland en werken we aan de opzet van LDF-maatwerkrapportages.

Een maatwerkrapport op samenwerkingsniveau met data van de LDF

Tijdens de kick-off presenteerden we de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en vroegen we aanwezige samenwerkingsverbanden om mee te doen met een maatwerkrapportage vanuit de LDF. Een rapport om inzicht te krijgen in het samenwerkingsverband en de praktijken die daarbij aangesloten zijn. Inmiddels ontvingen we van 15 samenwerkingsverbanden bericht dat zij deel willen nemen aan de pilot. 

Martin Vloedgraven en Mitchel Griekspoor (KNGF) verzamelen op dit moment alle informatie die nodig is voor het rapport op maat. Bijvoorbeeld de AGB-codes van praktijken, locaties en alle fysiotherapeuten die daar werkzaam zijn. De deadline voor het aanleveren is 10 augustus. In de tussentijd werkten Martin en Mitchel aan een voorstel voor de inhoud en vormgeving van de rapporten. Als alle informatie compleet is kan de analyse beginnen voor het rapport. Maar daarvoor is wel alle data nodig!  

Bestuurlijke trainingen voor samenwerkingsverbanden

Elk bestuur profiteert van een goede organisatie. Met een goede taakverdeling, zonder oeverloze vergaderingen en heldere prioriteiten. Voor de samenwerkingsverbanden organiseerden we, in samenwerking met VvAA, trainingen bestuurlijke vaardigheden. De eerste groep deelnemers begon in mei en juni met de opleiding: 21 bestuurders totaal. De deelnemers zijn enthousiast en daarom hebben we voor september nieuwe trainingen ingepland.

Subsidieaanvragen

In september is het opnieuw mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor een startimpuls of regio-impuls voor de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Een aantal verbanden is al druk bezig met de voorbereidingen, onder begeleiding van de regio-adviseurs van het KNGF en adviseurs van de zorgsubsidie-regiokalender. Meer informatie over de subsidie vind je op deze website.

Supervisie: een vervolg op de kick-off

Save the date! We organiseren een vervolgbijeenkomst op de kick-off. En omdat we al een stuk verder zijn qua in het jaar is het thema nu ook ‘supervisie’. Reserveer je alvast woensdag 30 oktober aanstaande in je agenda? 

Alle informatie over multidisciplinair samenwerken en het KNGF vind je ook op onze website.

Trefwoorden: