Overleg BIG-nummers

11 apr 2019
Afgelopen vrijdag vond (ambtelijk) overleg plaats bij het ministerie van VWS over ‘Vermelding van BIG-nummers’. Dit overleg was een vervolg op het bestuurlijke overleg van 22 maart jl. Het doel van de bijeenkomst - waar naast het KNGF ook andere beroepsverenigingen aanwezig waren - was het verzamelen van mogelijke alternatieven voor het vermelden van het BIG-nummer door zorgverleners. Tijdens het overleg heeft het KNGF nogmaals met klem benadrukt dat de administratieve lasten van zorgverleners door deze maatregel niet verhoogd mogen worden.

Welke alternatieven heeft het KNGF voorgesteld? 

Het standpunt van het KNGF is dat er onderzoek moet komen naar mogelijkheden om de zoekfunctie van het BIG-register te verbeteren. Daardoor kunnen patiënten zelf (het BIG-nummer van) een zorgverlener zoeken. 
Daarnaast heeft het KNGF als mogelijke alternatieven ingebracht om BIG-nummers (standaard) te vermelden op de websites van praktijken of (als fysiotherapeuten zich niet kenbaar maken op websites) het BIG-nummer op verzoek te noemen.

Volgende overleg
Waarschijnlijk vindt medio mei het volgend bestuurlijk overleg plaats bij het ministerie van VWS. De voorzitter of directeur van het KNGF zal hierbij aanwezig zijn om nogmaals onze standpunten kracht bij te zetten. Vervolgens wordt de Minister voor Medische Zorg en Sport geïnformeerd over de uitkomsten. Daarna besluit de minister hoe hij de Algemene Maatregel van Bestuur aanpast. Tot die tijd zal de Inspectie Gezondheidszorg niet handhaven op het vermelden van een BIG-nummer.

Trefwoorden: