Verbeterde meldcode: KNGF-PPN nieuwsbrief (1)

13 sep 2018
In de KNGF-PPN nieuwsbrieven vind je informatie over de verbeterde meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

Verbeterde meldcode

KNGF en PPN hebben gezamenlijk een afwegingskader als onderdeel van de verbeterde meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld ontwikkeld. Met een speciale E-nieuwsbrief houden wij je komende tijd op de hoogte over de implementatie hiervan. Dit is de eerste nieuwsbrief in een reeks van drie nieuwsbrieven. De laatste nieuwsbrief verschijnt in december 2018.

Zorgvuldige afweging
De paramedische beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVH, EN, NVLF en NVD) hebben in overleg met Veilig Thuis het Algemeen Paramedisch Afwegingskader opgesteld. In het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Stb. 2013, 324, verder genoemd Besluit verplichte meldcode) is vastgelegd welke elementen een meldcode ten minste moet bevatten om de uniformiteit van de verschillende meldcodes te borgen. Een meldcode moet vijf stappen bevatten. Deze stappen beogen dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt, voordat eventueel wordt overgegaan tot een melding. 
 

Beslissing om te melden en/of hulp te organiseren 
Nieuw is dat de meldcode wordt verbeterd met een afwegingskader. Een afwegingskader beschrijft wanneer, en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als een beroepsnorm en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd. Een afwegingskader formuleert daarnaast wanneer hulpverlening (ook) tot de mogelijkheden behoort. De eerste drie stappen van de meldcode wijzigen niet. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het stappenplan (stappen 4 en 5) niet nodig. Wordt het vermoeden niet weggenomen dan wordt vanaf stap 4 met behulp van het afwegingskader toegewerkt naar de beslissing om te melden en om hulp te organiseren. In stap 5 worden op deze wijze twee beslissingen genomen: melden én hulp organiseren.
Het afwegingskader maakt duidelijk wanneer (de eerste beslissing) het melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling  noodzakelijk is. Aan de hand van deze afweging, neemt de paramedicus het besluit of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of hij hulp kan bieden/organiseren.

Structurele verbetering in het signaleren 
Het doel van het afwegingskader als onderdeel van de verbeterde meldcode voor paramedici is om de kwaliteit van de beslissingen te verhogen die paramedici nemen die (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld signaleren. Het afwegingskader helpt paramedici om tot een oordeel te komen wanneer het aangewezen is om te melden. De verwachting is dat het gebruik van een afwegingskader leidt tot een structurele verbetering in het signaleren en laten stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld. In de communicatie wordt het afwegingskader gepositioneerd als een belangrijke stap in de structurele aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Toolkit meldcode

Het ministerie van VWS heeft voor de implementatie van de verbeterde meldcode een toolkit gemaakt. De tools van de VWS-toolkit worden verspreid over de drie nieuwsbrieven belicht.

Hier vindt u een video over de verbeterde meldcode:
Download deze video >>

Hier staat een overzicht van vragen & antwoorden en een basispresentatie over de verbeterde meldcode
Lees meer over de Q&A’s >>

Hier vindt u een overzicht van de trainingen.
Databank trainingen >>

KNGF en PPN activititeiten

Een gezamenlijke werkgroep van KNGF en PPN ondersteunt tot en met eind 2018 de paramedische beroepsverenigingen bij de implementatie van de verbeterde meldcode. Hiervoor worden verschillende activiteiten opgepakt.

Bekijk het overzicht  >>

Trefwoorden: